Comite Anti Stierenvechten

Het Comité Anti Stierenvechten (CAS) wil zo snel mogelijk een einde maken aan stierengevechten en dorpsfeesten (fiestas) waarbij stieren worden gemarteld en gedood. Nog steeds worden er in Spanje, Portugal, Frankrijk en diverse Latijns-Amerikaanse landen tienduizenden stieren gedood tot vermaak van de mens.

Het doel van het Comité Anti Stierenvechten is "een einde maken aan stierengevechten en andere 'culturele' evenementen die dierenleed tot gevolg hebben". Hier vallen ook fiestas onder, waarbij stieren en andere dieren worden gemarteld en/of gedood. We willen ons doel bereiken door:

het geven van voorlichting aan het Nederlandse en Belgische publiek, om te voorkomen dat men naar het stierenvechten gaat.
het (financieel) ondersteunen van zusterorganisaties in de stierenvechtlanden.
samen te werken met andere organisaties die zich inzetten tegen het stierenvechten.
het voeren van vreedzame campagnes en acties
het lobbyen bij de Europese Unie en nationale overheden. De Europese Unie geeft (indirect) subsidies aan de stierenvechtindustrie en wij willen dat daar zo snel mogelijk een einde aan komt.
http://www.dierenwelzijn-nederland.nl/comite_anti_stierenvechten.htm

Dierenbescherming

De Dierenbescherming is met een achterban van 200.000 mensen (leden, donateurs en vrijwilligers) de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van alle dieren: gezelschapsdieren, landbouwdieren, dieren in het wild en proefdieren. Bijvoorbeeld door de bio-industrie aan de kaak te stellen. En door plaats te bieden aan duizenden 'dakloze' huisdieren. De Dierenbescherming werkt ook hard aan verbetering van de (Europese) wetgeving en probeert diervriendelijk (koop)gedrag te stimuleren. 'Kids for Animals', onze jeugdafdeling met ruim 35.000 leden, draagt daar met educatie en acties aan bij.

 

De Dierenbescherming is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn 92 lokale afdelingen, ongeveer 45 asielen die onderdeel zijn van de Dierenbescherming en nog eens zo'n 50 asielen waarmee we samenwerken. Iedere dag zijn duizenden actieve vrijwilligers in touw voor het welzijn van dieren. De Dierenbescherming is een landelijk opererende vereniging, verdeeld over meer dan 100 lokale afdelingen. Er is dus altijd een afdeling bij u in de buurt. Afdelingen worden doorgaans volledig gerund door vrijwilligers; enkele grotere afdelingen hebben ook één of meer beroepskrachten in dienst. Afdelingen zijn zelfstandige verenigingen, die op plaatselijk niveau een eigen beleid voeren. Zij hebben zich echter wel verplicht te werken binnen de grenzen van het landelijke verenigingsbeleid.
http://www.dierenwelzijn-nederland.nl/dierenbescherming.htm

Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) is een landelijk opererende opsporings- en toezichthoudende dienst op het gebied van dierenwelzijn. De dienst heeft een belangrijke signalerende en facilitaire taak richting de Dierenbescherming en de overheid. Om haar taken uit te voeren heeft de LID onder andere districtsinspecteurs en inspecteurs bijzondere opdrachten in dienst, maar ook regio-inspecteurs op vrijwillige basis. Behalve het afhandelen van meldingen over dierenverwaarlozing en mishandeling, voert de LID regelmatig routinecontroles en thema-onderzoeken uit om dierenleed aan het licht te brengen. Daarbij werkt zij nauw samen met politie en de AID (Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw).
.
Het melden van Dierenleed

 

U kunt telefonisch melding doen van dierenleed via meldnummer 0900-2021210 (0,10 ct/min). U komt dan automatisch terecht bij de meldkamer van de LID of bij de afdeling bij u in de buurt. Om de melding zo goed mogelijk te registeren, is het belangrijk dat u doorgeeft: om welk dier het gaat; de locatie; wat er precies aan de hand is; uw eigen gegevens. Voorkom loos alarm, zorg ervoor dat u zeker weet dat het een serieuze melding is! Let op: anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen. U krijgt wel de garantie dat er zorgvuldig en conform de Wet bescherming persoonsgegevens vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgesprongen. Natuurlijk worden uw gegevens door de Dierenbescherming niet bekend gemaakt bij de eigenaar (beklaagde) van het dier.
http://www.dierenwelzijn-nederland.nl/landelijke_inspectiedienst_dierenbescherming.htm

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil de positie van dieren in onze samenleving verbeteren. Wij komen op voor de zwaksten, de stemlozen in onze maatschappij, de dieren.

 

Het programma van de PvdD is gebaseerd op de visie dat dieren - evenals mensen - levende wezens zijn met bewustzijn en gevoel en daarom net als mensen het morele recht hebben op een respectvolle behandeling door de mens. Dit houdt in dat dieren, zowel in het wild levende als gehouden dieren, naar hun eigen aard moeten kunnen leven en niet zonder een noodzakelijk of redelijk doel door de mens in hun welzijn mogen worden aangetast. Beschaving uit zich immers in de wijze waarop mensen met andere levende wezens op deze aarde en met de natuurlijke omgeving in het algemeen omgaan.

 

De PvdD maakt onderdeel uit van de snelgroeiende emancipatiebeweging die opkomt voor de belangen van dieren. De Partij voor de Dieren kreeg al snel na haar oprichting vervolg in Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg en Spanje.

 

Bij andere politieke partijen krijgen thema's zoals economie, veiligheid en integratie voorrang boven natuur, milieu en dierenwelzijn. Politieke kopstukken besteden weinig aandacht aan dier, natuur en milieu en ook uit de debatten van de afgelopen jaren blijkt dat de huidige parlementariërs, op een enkele positieve uitzondering na, weinig tot geen betrokkenheid hebben getoond bij onderwerpen als dierenwelzijn.
http://www.dierenwelzijn-nederland.nl/partij_voor_de_dieren.htm

Sophia-Vereeniging

De Sophia-Vereeniging is één van de oudste dierenbeschermingsorganisaties in Nederland. Sinds 1867 stellen wij dierenleed actief aan de orde. Wij zijn een kleine organisatie met een grote ambitie. Een team van vier medewerkers en een directeur werkt vanuit het kantoor in het stadshart van Amsterdam. Dankzij de inzet van meer dan honderd trouwe vrijwilligers, stagiairs en freelancers draaien projecten en campagnes op hoog niveau. Het bestuur is verantwoorde- lijk voor het beleid.

 

Onze mediacampagnes vestigen de aandacht op het lijden van dieren. Voorlichting over welzijn, gedrag, verzorging en huisvesting geven wij via tal van activiteiten. Onze inspecteurs zijn dagelijks op pad om verwaarlozing en mishandeling van dieren op te sporen.  

 

Dierenleed voorkomen en verminderen, dat is onze doelstelling. Dieren hebben recht op een fatsoenlijk leven. Het principe van respect dient de leidraad te vormen in elke relatie tussen mens en dier. Onze visie wortelt zich in de overtuiging dat alle dieren een morele en intrinsieke waarde hebben.
http://www.dierenwelzijn-nederland.nl/sophia_vereeniging.htm

www.Hondenbescherming.nl

Honden zijn prachtige communicatieve dieren met een flink aanpassingsvermogen. Dat vermogen wordt in onze huidige maatschappij en door de hondenbezitter flink op de proef gesteld. Men verwacht dat elke hond lief, vrolijk, gehoorzaam, rustig of juist waakzaam (al naar gelang de gewenste functie) zal zijn. Er wordt aan voorbij gegaan dat honden tijd en aandacht vragen en door selectieve fok zijn geworden zoals ze zijn. En dat het houden van een dier ook aanvaardbaar moet zijn voor de omgeving waarin dit zich bevindt.

 

Daarom geven we voorlichting over het hebben en houden honden, bieden we juridisch advies en voeren we controles uit als er twijfel is over de omgang tussen hond en eigenaar. Ook helpen we honden die tussen wal en schip dreigen te raken.De Hondenbescherming onderhoudt twee seniorenhuizen waar oudere honden van een rustige oude dag kunnen genieten.
http://www.dierenwelzijn-nederland.nl/hondenbescherming.htm

Animals Count !

Animals Count will be the first UK party ever to put animals at the top of the political agenda. It will encourage other political parties to raise the bar as long as they fail to protect the weaker individuals of our society.
.
“With half the EC budget going on unnecessary livestock subsidies, there’s never been a better time to re-examine tax payers’ money spent on unsustainable farming methods that are associated with poor animal welfare and human health,” says Animals Count party founder Jasmijn de Boo, 31, who was a candidate for the Dutch ‘Party for the Animals’ in the 2004 European Parliament elections. This party won two seats in the Dutch Parliament on 22 November 2006 in their third elections in three years.Ms Marianne Thieme (leader) and Ms Esther Ouwehand (no.2), MPs for the Dutch Party for the Animals will be present at the inaugural Animals Count meeting on 3rd December.
http://www.dierenwelzijn-nederland.nl/animals_count.htm

Links

www.dierenwelzijn-nederland.nl/animalscount
www.dierenwelzijn-nederland.nl/dierenbescherming
www.dierenwelzijn-nederland.nl/stemdiervriendelijk
www.dierenwelzijn-nederland.nl/faunabescherming
www.dierenwelzijn-nederland.nl/vegetariers
www.dierenwelzijn-nederland.nl/dierenpolitie
www.dierenwelzijn-nederland.nl/partij-voor-de-dieren
www.dierenwelzijn-nederland.nl/inspectiedienst
www.dierenwelzijn-nederland.nl/varkensinnood
www.dierenwelzijn-nederland.nl/reddedierenwelzijnswet
www.dierenwelzijn-nederland.nl/wakkerdier
www.dierenwelzijn-nederland.nl/milieudefensie
www.dierenwelzijn-nederland.nl/ciwf
www.dierenwelzijn-nederland.nl/bontvoordieren
www.dierenwelzijn-nederland.nl/animalfreedom
www.dierenwelzijn-nederland.nl/proefdiervrij
www.dierenwelzijn-nederland.nl/dierenrechteneuropa
www.dierenwelzijn-nederland.nl/wspa
www.dierenwelzijn-nederland.nl/zeehondencreche
www.dierenwelzijn-nederland.nl/hondenbescherming
www.dierenwelzijn-nederland.nl/vissenbescherming
www.dierenwelzijn-nederland.nl/dierenwelzijn-politiek
www.dierenwelzijn-nederland.nl/pijn-angst-karper
www.dierenwelzijn-nederland.nl/ifaw
www.dierenwelzijn-nederland.nl/stierenvechten
www.dierenwelzijn-nederland.nl/veganisme
www.dierenwelzijn-nederland.nl/sophiavereniging